Beweging, beeld, kleur en aantrekkingskracht

 

In het werk van Doreen van den Broek spelen deze elementen een belangrijke rol.
Vanuit een concreet of abstract gegeven op zoek naar vorm, kleur en typografie die een kleurrijk, aantrekkelijk, dynamisch beeld creëren.

 

bachelor grafisch ontwerp | visuele communicatie AKV St. Joost 2013

 

deelnemer Dutch Design Week 2013

deelnemer Dutch Design Week 2014

 

 

Motion, image, color and attractive power

 

In the work of Doreen van den Broek these elements play an important role.
From a concrete or abstract given n search of form, color and typography to create a colorful, attractive, dynamic image.

 

bachelor graphic design | visual communication

AKV St. Joost 2013 academy of fine arts and design

 

participant Dutch Desgin Week 2013

participant Dutch Design Week 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home | portfolio | dessins | contact

©QUICK BROWN FOX --jumps over the lazy dog is een pangram, een zin waarin alle letters van het alfabet gebruikt worden. Een pangram wordt vaak gebruikt voor letterproeven

© QUICK BROWN FOX --jumps over the lazy dog ​​is a pangram, a sentence in which all the letters of the alphabet are used. A pangram is often used for type specimens